Kung may nakita kang mabuti, huwag kang magdalawang-isip na purihin ito.

...naalala pa po ba natin noong huling beses tayong pumuri sa kapwa Pilipino? ...Pwede bang iangat naman antin ang magaganda nating nagawa? Kung may nakita kang mabuti, huwag kang magdalawang-isip na purihin ito. Kapag nakita mo ang pulis sa kanto nagtatrapik nang walang kapote sa ilalim ng ulan, lapitan mo naman sana at sabihing, 'Salamat po'. Kung magkasakit ka at makita mo ang nars na nag-aaruga sayo sa halip na nagseserbisyo sa dayuhang kapalit ang mas malaking sweldo, pakisabi rin po, 'Salamat po'. Bago ka umuwi galing eskwela lapitan mo ang guro mong piniling mamuhunan sa iyong kinabukasan kaysa unahin ang sariling ginhawa, sabihin mo, 'Salamat po'... 
-excerpt from PNoy's 2011 SONA

 Sa lahat ng sinabi ni PNoy, etong mga lines na to ang kumurot sa puso ko. At least it made me happy and proud to be a Filipino.